23-09-2023

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންމްބަރުގެ މަގާމަށް މެންމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

 

 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. ދެފަރާތަކުން ވާދަކުރި މިއިންތިޚާބުގައި 14 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ އަޙްމަދު މިޒްމާދު، މއ. ލޫޕިން ކ. މާލެ އެވެ.

މިއަދު  ހެނދުނު 10:00 ން 11:00 އަށް ވެލާނާގެ 10 ވަނަ ފަނގިފިލާގައި  ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި  ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 22 މީޑިއާގެ ތެރެއިން  14 މީޑިއާއަކުން ވަނީ  ވޯޓްދީފައެވެ.